Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Sağlıklı ve refah içerisindeki bireylere, temiz bir çevreye sahip olmak hedefiyle kurumsal yapımızı koruyup, güçlendirerek “TAHILIN FAYDA VE BEREKETİNİ YAYMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”.

Toplum

Ekonomi

Çevre

Kurum

 1. Tahılın faydasını daha çok insana ulaştırmak için çalışacağız
 2. Türkiye’de tahıldan üretilmiş ekmek ve çeşitlerinin tüketiminin artırılmasına katkıda bulunacağız
 3. Ürünlerimize daha fazla insanın ulaşmasını sağlayacağız
 4. Lifli ekmek tüketimi bilincinin artması için eğitim ve iletişime ayırdığımız bütçeyi iki katına çıkaracağız
 5. İnovasyonlar ile tüketicilerimizin farklı ihtiyaçları için yeni ürünler geliştireceğiz
 1. Daha verimli çalışarak tahılın bereketini çoğaltıp geliştireceğiz
 2. Tahıl üreticilerimizin daha verimli çalışmasını sağlayacağız
 3. İstihdam verimliliğimizi arttıracağız
 4. Dağıtım verimliliğimizi arttıracağız
 5. İşletmemizin kapasite kullanımını arttıracağız
 6. Aktif devir hızımızı arttıracağız
 1. Kullandığımız doğal kaynakları aldığımız nitelikte geri vereceğiz
 2. Enerji verimliliğimizi arttıracağız
 3. Katı atıklarımızı geri dönüştüreceğiz
 4. Ambalajlarımızda kullanılan malzemeleri azaltacağız
 5. Lojistik verimliliğimizi artıracağız
 1. Şeffaf, adil, dürüst ve hesap verebilir kurumsal yapımızı koruyup, güçlendireceğiz
 2. Kurumsal yönetimdeki başarımızı daha iyi seviyelere taşıyacağız
 3. Çalışan bağlılığını daha üst seviyelere çıkartacağız