Kurumsal Sorumluluk
  • Çınarım ailesi olarak daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir yaşam için;
  1. Çalışanlara iyi bakmak,
  2. Çevreye iyi bakmak,
  3. İş ortaklarına iyi bakmak,
  4. İşe iyi bakmak,
  5. Topluma iyi bakmak gerektiğinin bilinciyle hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
  • “Sürdürülebilirlik” kavramını kurumsal değerlerimizin tamamlayıcısı olarak kabul ediyoruz.
  • Faliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan çevresel etkileri yönetmek ve minimize etmek için çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürüyoruz.
  • Sürdürülebilir bir dünya ve “daha iyi bir yaşam için” çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz.